Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Tongue twister with fast /d/ – part 2

Trong clip lần trước, Phát Âm Hay đã chia sẻ bài tập xoắn lưỡi với "fast /d/". Ngày hôm nay cùng tiếp tục là một bài tongue twister khác với "fast /d/" nào! Các bạn còn nhớ cách phát âm "fast /d/"?? Đối với những ai chưa nhớ, có thể xem lại những clips trước để ôn tập, hoặc cùng với Phát Âm Hay nhắc lại một số điều cần lưu ý nhé. Đối với âm T nằm giữa hai nguyên âm hoặc "double T" dù không nằm giữa hai nguyên âm thì âm T hay "double T" sẽ được phát âm thành "fast /d/". Thật đơn giản phải không nào!! Hôm nay sẽ là một bài Tongue twister vô cùng thú vị cho các bạn.

Trong clip lần trước, Phát Âm Hay đã chia sẻ bài tập xoắn lưỡi với “fast /d/”. Ngày hôm nay cùng tiếp tục là một bài tongue twister khác với “fast /d/” nào!

Các bạn còn nhớ cách phát âm “fast /d/”?? Đối với những ai chưa nhớ, có thể xem lại những clips trước để ôn tập, hoặc cùng với Phát Âm Hay nhắc lại một số điều cần lưu ý nhé. Đối với âm T nằm giữa hai nguyên âm hoặc “double T” dù không nằm giữa hai nguyên âm thì âm T hay “double T” sẽ được phát âm thành “fast /d/”. Thật đơn giản phải không nào!!

Hôm nay sẽ là một bài Tongue twister vô cùng thú vị cho các bạn. Nhưng trước khi bắt đầu, cùng điểm sơ qua một số từ đáng lưu ý:

Bitter     biting     bittern     better     bitten

Bắt đầu thực hành với bài tập xoắn lưỡi:

A bitter biting bittern bit a better biting bittern

And the better biting bittern bit the bitter biting bittern back

Said the bitter biting bittern to the better biting bittern

“I’m a bitter biting bittern bitten back”

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: