Bài Thi Cuối Khóa

Final exam of Pronunciation 10

Bài kiểm tra cuối kỳ của các bạn lớp Pron 10. So sánh với những ngày đầu chậm chững học phát âm phải đọc từng âm, từng từ một, các bạn xứng đáng vỗ vào vai của chính mình và tự khen " Mình làm tốt lắm". Mặc dù còn nhiều lỗi sai cần phải có thời gian để chỉnh sửa thêm, nhìn chung bài làm lần này cũng đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của các bạn. Lớp mình lại đặt tay lên vai một lần nữa và hứa sẽ "lột xác thành công" sau khi khóa Intonation sắp tới kết thúc. Mãi yêu lớp Pron 10 https://www.youtube.com/watch?v=qRU7UDJmuDU 

Bài kiểm tra cuối kỳ của các bạn lớp Pron 10. So sánh với những ngày đầu chậm chững học phát âm phải đọc từng âm, từng từ một, các bạn xứng đáng vỗ vào vai của chính mình và tự khen ” Mình làm tốt lắm”. Mặc dù còn nhiều lỗi sai cần phải có thời gian để chỉnh sửa thêm, nhìn chung bài làm lần này cũng đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của các bạn.

Lớp mình lại đặt tay lên vai một lần nữa và hứa sẽ “lột xác thành công” sau khi khóa Intonation sắp tới kết thúc.

Mãi yêu lớp Pron 10

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: