Tất cả Video Từ Vựng

Sự khác biệt giữa Britain/Great Britain, England, The United Kingdom/UK và British Isles

Đã bao lần bạn cảm thấy "hỗn loạn" khi không biết dùng từ nào trong những trường hợp cụ thể nào chưa? Đừng lo, bài viết hôm nay của Phát Âm Hay sẽ là giải pháp đối với những câu hỏi của các bạn! 1. Britain/Great Britain /greit 'britn/ Britain hay Great Britain là một hòn đảo bao gồm England, Scotland và Wales. Đây là những thuật ngữ chính thức về địa lý nhưng thường được sử dụng để chỉ Vương quốc Anh (The United Kingdom) 2. England /ˈɪŋglənd/ England là quốc gia lớn nhất trong bốn quốc gia tạo nên Vương quốc Anh. Lưu ý rằng, "England" có thể có nghĩa là người Anh, hoặc là đội thể thao người Anh nhưng không bao giờ bao gồm toàn bộ người Anh. 3. The United Kingdom /ðə /juːˈnaɪtɪd/ /ˈkɪŋdəm/ The United Kingdom hay (the) UK có nghĩa là Britain và Northern Ireland (Bắc Ireland). Đây là một đơn vị chính trị với tên đầy đủ là “the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”. Như các quốc gia khác mà tên của nó liên quan đến các thực thể số nhiều, hãy sử dụng mạo từ hạn định khi sử dụng. Ví dụ: France, German and the UK. Pháp, Đức và Anh. 4. British Isles /ˈbrɪtɪʃ /aɪlz/ British Isles là một thuật ngữ về địa lý cho Great Britain, toàn bộ Ireland, và các hòn đảo nhỏ ngoài khơi, từ Shetland đến Channel Islands. Ví dụ: Snow closed all main airports in the British Isles from Glasgow to Shannon and Gatwick. Tuyết đóng kín ở hầu hết các sân bay ở British Isles từ Glasgow đến Shannon và Gatwick. Việc sử dụng từ hay cách phát âm đúng sẽ giúp cho người nghe dễ hiểu và cũng làm cho các bạn học tiếng Anh trở nên tự tin hơn khi sử dụng. Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

Đã bao lần bạn cảm thấy “hỗn loạn” khi không biết dùng từ nào trong những trường hợp cụ thể nào chưa? Đừng lo, bài viết hôm nay của Phát Âm Hay sẽ là giải pháp đối với những câu hỏi của các bạn!

7632be02506528f6861cd83e0b9fe937

1. Britain/Great Britain /greit ‘britn/

Britain hay Great Britain là một hòn đảo bao gồm England, Scotland và Wales. Đây là những thuật ngữ chính thức về địa lý nhưng thường được sử dụng để chỉ Vương quốc Anh (The United Kingdom)

2. England /ˈɪŋglənd/

England là quốc gia lớn nhất trong bốn quốc gia tạo nên Vương quốc Anh. Lưu ý rằng, “England” có thể có nghĩa là người Anh, hoặc là đội thể thao người Anh nhưng không bao giờ bao gồm toàn bộ người Anh.

2707c0363810d1160b5052dfe4d0a68f

3. The United Kingdom /ðə /juːˈnaɪtɪd/ /ˈkɪŋdəm/

The United Kingdom hay (the) UK có nghĩa là Britain và Northern Ireland (Bắc Ireland). Đây là một đơn vị chính trị với tên đầy đủ là “the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”. Như các quốc gia khác mà tên của nó liên quan đến các thực thể số nhiều, hãy sử dụng mạo từ hạn định khi sử dụng.

Ví dụ:

France, German and the UK.

Pháp, Đức và Anh.

2d39ab3502d5053d7021c3fbec6a740c

4. British Isles /ˈbrɪtɪʃ /aɪlz/

British Isles là một thuật ngữ về địa lý cho Great Britain, toàn bộ Ireland, và các hòn đảo nhỏ ngoài khơi, từ Shetland đến Channel Islands.

Ví dụ:

Snow closed all main airports in the British Isles from Glasgow to Shannon and Gatwick.

Tuyết đóng kín ở hầu hết các sân bay ở British Isles từ Glasgow đến Shannon và Gatwick.

Việc sử dụng từ hay cách phát âm đúng sẽ giúp cho người nghe dễ hiểu và cũng làm cho các bạn học tiếng Anh trở nên tự tin hơn khi sử dụng.

Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: