Bài Học Phát Âm

Word stress 2: Thay đổi nhấn âm trong gia đình từ

Khi một từ thay đổi từ danh từ sang động từ hoặc sang tính từ, trạng từ thì vị trí trọng âm cũng thay đổi theo.

Trong phần 1, chúng ta đã học được rất nhiều từ những gia đình từ được phát âm khác nhau. Nhắc lại một chút: Khi một từ thay đổi từ danh từ sang động từ hoặc sang tính từ, trạng từ thì vị trí trọng âm cũng thay đổi theo. Và trong phần 2 này chúng ta sẽ luyện tập thêm với nhiều từ hơn.

ví dụ:

  1. family          familiar          familiarity

     2. necessary          necessarily          necessity

    3. hospital          hospitality          hospitable

    4. origin          originality          original

    5. mechanic           mechanism              mechanical

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: