Tất cả Video Từ Vựng

Naked, nude, và bare giống hay khác??

Theo bạn, ba từ "naked", "nude" và "bare" giống hay khác nhau? Cũng giống như những từ hay dùng nhưng dễ bị nhầm lẫn khác, bài viết mà ngày hôm nay Phát Âm Hay chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ và sử dụng đúng, phù hợp với từng ngữ cảnh. 1. Naked /ˈneɪkɪd/ “Naked” là một tính từ với âm /ei/ và âm cuối là /d/ - cần chú ý với âm /d/ này rằng bật hơi nhẹ ra khỏi cổ họng giống với âm /t/, đồng thời làm rung dây thanh quản trong cổ họng khi phát âm. Tính từ “naked” liên quan đến một người không mặc quần áo, hoặc ít phổ biến hơn, một phần của cơ thể không được mặc quần áo. Ví dụ: He said that he could not answer that door because he was nearly naked. Anh ấy đã nói rằng anh ấy không thể trả lời cách cửa đó vì anh ấy gần như không mặc quần áo. “Naked” còn có nghĩa là cái gì đó cái gì đó không được bảo vệ bởi sự bao bọc như “naked flame” hoặc “naked sword”. Ngoài ra, nó còn có thể liên quan đến những cảm xúc mạnh mẽ hoặc không bị ràng buộc. Ví dụ: His naked aggression was very intimidating. Sự hiếu chiến cực kỳ mạnh mẽ của anh ấy rất đáng sợ 2. Nude /nuːd/ “Nude” vừa là một danh từ, vừa là một tính từ với âm /u:/ cần phải hơi chu miệng ra và âm cuối là /d/. Khi là một tính từ, “nude” có nghĩa là không mặc quần áo và đặc biệt được sử dụng để mô tả một dạng người khỏa thân trong nghệ thuật hoặc trong nhiếp ảnh. Ví dụ: She once worked as a nude model for a famous artist. Cô ấy đã từng làm việc như một người mẫu khỏa thân cho một nghệ sĩ nổi tiếng. Khi là danh từ, “nude” có nghĩa là một dạng người khỏa thân trong một tác phẩm nghệ thuật. Sự diễn đạt “in the nude” được sử dụng sau động từ, mô tả một người không mặc quần áo. 3. Bare /ber/ “Bare” vừa là một tính từ, vừa là một động từ, với âm /r/ khi phát âm cần lưu ý: cần hơi chu môi và miệng về phía trước; lưỡi thì thụt sâu vào phía trong của vòm họng. Khi là tính từ, “bare” có nghĩa là không được bao phủ, bao bọc bởi quần áo, và thường được sử dụng để chỉ một phần cơ thể. Ví dụ: He walked across the room in his bare feet. Anh ấy đi ngang qua căn phòng bằng đôi chân trần của mình. Khi là động từ, “bare” có nghĩa là không được bao phủ, mở ra, để lộ ra. Ví dụ: He removed his cap and bared his head. Anh ấy cởi mũ ra và để lộ đầu của mình. Bên cạnh đó, “bare” còn có nghĩa là không được trang trí hoặc trống rỗng. Ví dụ: After we had moved our furniture out of the room it looked so bare. Sau khi chúng tôi di chuyển nội thất ra khỏi căn phòng, trông nó thật trống rỗng. Việc sử dụng từ hay cách phát âm đúng sẽ giúp cho người nghe dễ hiểu và cũng làm cho các bạn học tiếng Anh trở nên tự tin hơn khi sử dụng. Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

Theo bạn, ba từ “naked”, “nude” và “bare” giống hay khác nhau? Cũng giống như những từ hay dùng nhưng dễ bị nhầm lẫn khác, bài viết mà ngày hôm nay Phát Âm Hay chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ và sử dụng đúng, phù hợp với từng ngữ cảnh.

1. Naked /ˈneɪkɪd/

“Naked” là một tính từ với âm /ei/ và âm cuối là /d/ – cần chú ý với âm /d/ này rằng bật hơi nhẹ ra khỏi cổ họng giống với âm /t/, đồng thời làm rung dây thanh quản trong cổ họng khi phát âm.

Tính từ “naked” liên quan đến một người không mặc quần áo, hoặc ít phổ biến hơn, một phần của cơ thể không được mặc quần áo.

Ví dụ:

He said that he could not answer that door because he was nearly naked.

Anh ấy đã nói rằng anh ấy không thể trả lời cách cửa đó vì anh ấy gần như không mặc quần áo.

“Naked” còn có nghĩa là cái gì đó cái gì đó không được bảo vệ bởi sự bao bọc như “naked flame” hoặc “naked sword”. Ngoài ra, nó còn có thể liên quan đến những cảm xúc mạnh mẽ hoặc không bị ràng buộc.

Ví dụ:

His naked aggression was very intimidating.

Sự hiếu chiến cực kỳ mạnh mẽ của anh ấy rất đáng sợ

2. Nude /nuːd/

“Nude” vừa là một danh từ, vừa là một tính từ với âm /u:/ cần phải hơi chu miệng ra và âm cuối là /d/. Khi là một tính từ, “nude” có nghĩa là không mặc quần áo và đặc biệt được sử dụng để mô tả một dạng người khỏa thân trong nghệ thuật hoặc trong nhiếp ảnh.

Ví dụ:

She once worked as a nude model for a famous artist.

Cô ấy đã từng làm việc như một người mẫu khỏa thân cho một nghệ sĩ nổi tiếng.

Khi là danh từ, “nude” có nghĩa là một dạng người khỏa thân trong một tác phẩm nghệ thuật. Sự diễn đạt “in the nude” được sử dụng sau động từ, mô tả một người không mặc quần áo.

3. Bare /ber/

“Bare” vừa là một tính từ, vừa là một động từ, với âm /r/ khi phát âm cần lưu ý: cần hơi chu môi và miệng về phía trước; lưỡi thì thụt sâu vào phía trong của vòm họng.

Khi là tính từ, “bare” có nghĩa là không được bao phủ, bao bọc bởi quần áo, và thường được sử dụng để chỉ một phần cơ thể.

Ví dụ:

He walked across the room in his bare feet.

Anh ấy đi ngang qua căn phòng bằng đôi chân trần của mình.

Khi là động từ, “bare” có nghĩa là không được bao phủ, mở ra, để lộ ra.

Ví dụ:

He removed his cap and bared his head.

Anh ấy cởi mũ ra và để lộ đầu của mình.

Bên cạnh đó, “bare” còn có nghĩa là không được trang trí hoặc trống rỗng.

Ví dụ:

After we had moved our furniture out of the room it looked so bare.

Sau khi chúng tôi di chuyển nội thất ra khỏi căn phòng, trông nó thật trống rỗng.

Việc sử dụng từ hay cách phát âm đúng sẽ giúp cho người nghe dễ hiểu và cũng làm cho các bạn học tiếng Anh trở nên tự tin hơn khi sử dụng.

Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: