Từ Vựng

British English (BE) và American English (AE) – phần 2

British English (BE) và American English (AE) giống nhau 80-90% nhưng vẫn có những sự khác nhau cơ bản về cách phát âm, cách nhấn trọng âm và từ vựng như phần trước đã được giới thiệu. Phần này, Phát Âm Hay sẽ tiếp tục chỉ ra những sự khác biệt về từ vựng được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp và các đơn vị đo lường giữa BE và AE. Từ vựng BE                                       AE                                           nghĩa Drawing-pin                    thumbtack                              đinh ấn Dustin, rubbish bin         garbage can, trash can            thùng rác Estate (car)                      station wagon                         xe lửa vừa chở khách vừa chở hàng Estate agent                    realtor                                    người quản lý đất đai Flat                                 apartment                               căn hộ Gear lever                       gear shift                                cần số Ground floor                   first floor                                tầng dưới cùng Handbag                         purse                                      ví cầm tay (nữ) Hoarding                         billboard                                 bảng dán thông báo Lift (for people)              elevator                                  thanh máy Maize                              corn                                        ngô, bắp Maths                              math                                       môn toán Motorway                       expressway, freeway              xa lộ Nappy                             diaper                                     tả lót (em bé) Off-licence                       liquor store                             cửa hàng bán rượu Pants                               underwear, shorts                  quần lót (nam) Paraffin                           kerosene                                 dầu lửa Pavement                        sidewalk                                 vỉa hè Petrol                              gas/gasoline                            xăng Postal worker                  mail carrier                             người đưa thư Purse                               pocketbook                            ví tiền Railway(s)                       railroad                                  đường xe lửa Return ticket                   round-trip ticket                     vé khứ hồi Road surface                   pavement                               vỉa hè, lề đường Roundabout                    traffic circle                            chỗ đường vòng Single ticket                    one-way ticket                        vé một chiều Spanner                          wrench                                   vặn, xoắn Sweets                             candy                                     kẹo Tap                                 faucet                                     vòi (nước) Toll road                         turnpike, toll road                  đường lớn Trousers                          pants                                      quần dài Turn-ups (on trousers)    cuffs                                       gấu (quần) Vest                                undershirt                               áo lót Waistcoat                        vest                                        áo gi lê Wallet                             pocketbook                            ví tiền Sự khác nhau về trọng lượng và đo lường British/metric scale                                     American scale Tonne (1000 kg)                                           short ton (907 kg) Còn được gọi là metric ton Fluid ounce (28.4 ml)                                fluid ounce (29.6 ml) Pint (0.57 l)                                                   pint (0.47 l) Gallon (4.55 l)                                             US gallon (3.78 l) Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

British English (BE) và American English (AE) giống nhau 80-90% nhưng vẫn có những sự khác nhau cơ bản về cách phát âm, cách nhấn trọng âm và từ vựng như phần trước đã được giới thiệu. Phần này, Phát Âm Hay sẽ tiếp tục chỉ ra những sự khác biệt về từ vựng được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp và các đơn vị đo lường giữa BE và AE.

Từ vựng

BE                                       AE                                           nghĩa

Drawing-pin                    thumbtack                              đinh ấn

Dustin, rubbish bin         garbage can, trash can            thùng rác

Estate (car)                      station wagon                         xe lửa vừa chở khách vừa chở hàng

Estate agent                    realtor                                    người quản lý đất đai

Flat                                 apartment                               căn hộ

Gear lever                       gear shift                                cần số

Ground floor                   first floor                                tầng trệt

Handbag                         purse                                      ví, túi cầm tay (nữ)

Hoarding                         billboard                                 bảng dán thông báo

Lift (for people)              elevator                                  thanh máy

Maize                              corn                                        ngô, bắp

Maths                              math                                       môn toán

Motorway                       expressway, freeway              xa lộ

Nappy                             diaper                                     tả lót (em bé)

Off-licence                       liquor store                             cửa hàng bán rượu

Pants                               underwear, shorts                  quần lót (nam)

Paraffin                           kerosene                                 dầu lửa

Pavement                        sidewalk                                lối đi bộ

Petrol                              gas/gasoline                            xăng

Postal worker                  mail carrier                             người đưa thư

Purse                               pocketbook                            ví tiền

Railway(s)                       railroad                                  đường xe lửa

Return ticket                   round-trip ticket                     vé khứ hồi

Road surface                   pavement                               vỉa hè, lề đường

Roundabout                    traffic circle                            chỗ đường vòng

Single ticket                    one-way ticket                        vé một chiều

Spanner                          wrench                                   vặn, xoắn

Sweets                             candy                                     kẹo

Tap                                 faucet                                     vòi (nước)

Toll road                         turnpike, toll road                  đường lớn

Trousers                          pants                                      quần dài

Turn-ups (on trousers)    cuffs                                       gấu (quần)

Vest                                undershirt                               áo lót

Waistcoat                        vest                                        áo gi lê

Wallet                             pocketbook                            ví tiền

Sự khác nhau về trọng lượng và đo lường

British/metric scale                                     American scale

Tonne (1000 kg)                                           short ton (907 kg)

Còn được gọi là metric ton

Fluid ounce (28.4 ml)                                fluid ounce (29.6 ml)

Pint (0.57 l)                                                   pint (0.47 l)

Gallon (4.55 l)                                             US gallon (3.78 l)

Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: