Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Pronunciation: Phân biệt giọng Mỹ và Anh – âm /u:/ và /ju:/

Bài học ngày hôm nay mà Phát âm Hay chia sẻ đến các bạn chính là phân biệt giọng Anh và giọng Mỹ với một số từ phổ biến

Bài học ngày hôm nay mà Phát âm Hay chia sẻ đến các bạn chính là phân biệt giọng Anh và giọng Mỹ với một số từ phổ biến. Dưới đây là một số ví dụ dành cho các bạn với cách đọc cho giọng Anh và giọng Mỹ:

Student:              US: /ˈstuːdənt/           UK: /ˈstjuːdənt/

Attitude:              US: /ˈætɪttuːd/           UK: /ˈætɪtjuːd/

Stupid:                US: /ˈstuːpɪd/             UK: /ˈstjuːpɪd/

Introduce:           US: /ˌɪntrəˈduːs/         UK: /ˌɪntrəˈdjuːs/

Due:                    US: /duː/                    UK: /djuː/

Duty:                   US: /ˈduːdi/                UK: /ˈdjuːti/

Gratitude:           US: /ˈgrætɪtuːd/         UK: /ˈgrætɪtjuːd/

Tuesday:            US: /ˈtuːzdeɪ/             UK: /ˈtjuːzdeɪ/

Opportunity:       US: /ˌɑːpərˈtuːnɪti/     UK: /ˌɔpəˈtjuːnɪti/

Bởi vì chúng ta đang học giọng Mỹ nên cố gắng đọc theo giọng Mỹ các bạn nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: