Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Pronunciation: /æ/ as in LADDER and /e/ as in LETTER

Trong clip này, mình sẽ chỉ các bạn cách phân biệt 2 âm /ae/ và /e/ trong tiếng Mỹ

Trong clip này, mình sẽ chỉ các bạn cách phân biệt 2 âm /ae/ và /e/ trong tiếng Mỹ.

Đối với âm /ae/, chúng ta sẽ phát âm giống như là “a…a…” nhưng phải mở miệng rộng đến hết hàm, như đọc “a” và “e” để thành /æ/.Các bạn nhớ là miệng của chúng ta sẽ mở âm “a…a…” nhưng mình lại đọc âm “e…e…”

Còn đối với âm /e/ thì sao nhỉ?

Âm /e/ trong tiếng Mỹ sẽ phát âm gần gần giống âm “ê” trong tiếng Việt mình. Nó lai giữa “e” và “ê”.

Một số ví dụ cho các bạn:

  1. hat     /hæt/

  2. bed     /bed/                         bad     /bæd/

  3. past     /pæst/                      pest     /pest/

  4. ladder     /ˈlædər/               letter     /ˈletər/

  5. Don’t think about the pest. // Don’t think about the past.

  6. He gave me a letter. // He gave me a ladder.

  7. Send it carefully. // Sand it carefully.

  8. The men helped me. // The man helped me.

  9. I need a new pen. // I need a new pan.

  10. Do you need to beg? // Do you need a bag?

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: