Bài Học Phát Âm Tất cả Video

American /t/ pronounced like fast /d/

Ngày hôm nay, Phát Âm Hay chia sẻ đến các bạn cách phát âm "fast /d/" trong tiếng Mỹ. Nếu T nằm giữa 2 nguyên âm hoặc "double T" dù không nằm giữa 2 nguyên âm thì chúng ta sẽ phát âm T hay "double T" thành "fast /d/" . Lưu ý, không đọc thành "đ" như trong tiếng Việt vì như thế sẽ mạnh và giọng của chúng ta sẽ không hay, không "sexy" chút nào nhé.

Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình thích giọng Anh Mỹ hay giọng Anh Anh và làm sao để phân biệt chúng chưa nhỉ??

Ngày hôm nay, Phát Âm Hay chia sẻ đến các bạn cách phát âm “fast /d/” trong tiếng Mỹ. Nếu T nằm giữa 2 nguyên âm hoặc “double T” dù không nằm giữa 2 nguyên âm thì chúng ta sẽ phát âm T hay “double T” thành “fast /d/” . Lưu ý, không đọc thành “đ” như trong tiếng Việt vì như thế sẽ mạnh và giọng của chúng ta sẽ không hay, không “sexy” chút nào nhé.

Ví dụ:

we don’t say:                                        we say:

daughter                                                daughder

computer                                               compuder

settle                                                       seddle

bottle                                                      boddle

water                                                      wader

heater                                                     header

letter                                                       ledder

 

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: