Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Tongue twister with fast /d/ – part 1

Trong clip này, Phát Âm Hay hướng dẫn các bạn đọc "tongue twister" với fast /d/. Khi mới bắt đầu, các bạn nên chú ý cần đọc đúng với tốc độ châm. Sau nhiều lần luyện tập, thử sức đọc nhanh mà không hề mắc lỗi sai nào với bài tập xoắn lưỡi này.

Cùng thử sức với bài tập xoắn lưỡi mà hôm nay Phát Âm Hay giới thiệu đến các bạn. Trước hết, để luyện tập bài học ngày hôm nay, cùng ôn tập cách phát âm “fast /d/” với T hoặc “double T”. Nếu âm T nằm giữa 2 nguyên âm hoặc “double T” dù không nằm giữa 2 nguyên âm thì chúng ta sẽ phát âm T hay “double T” thành “fast /d/”.

Bài tập “xoắn lưỡi” tongue twister với fast /d/:

Betty Botter bought some butter but, said she, the bitter’s bitter.

If I put it in my batter, it will make my batter bitter.

But a bit of better butter will make my bitter batter better.

So she bought some better butter, better than the bitter butter,

Put it in her bitter batter, made her bitter batter better.

So it was better Betty Botter bought some better butter.

 

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: