Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Pronunciation: /æ/ as in APPLE

Đầu tiên, chúng ta mở hàm của mình ra và di chuyển lưỡi xuống dưới cùng của hàm. Mình sẽ mở miệng đọc âm "a" nhưng thật ra là mình đang đọc âm "e". Nhớ là cố gắng đọc âm "e" với miệng mở rộng như đọc âm "a"

Phát âm Hay – American Pronunciation hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát âm /æ/ đúng theo giọng Mỹ.

Đầu tiên, chúng ta mở hàm của mình ra và di chuyển lưỡi xuống dưới cùng của hàm. Mình sẽ mở miệng đọc âm “a” nhưng thật ra là mình đang đọc âm “e”.

Nhớ là cố gắng đọc âm “e” với miệng mở rộng như đọc âm “a”

Một số ví dụ để các bạn luyện tập nhé:

Last  /læst/

Apple  /ˈæpəl/

Add  /æd/

Can  /kæn/

Answer  /ˈænsər/

Class  /klæs/

The handsome man lost his baggage after his travels

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: