Bài Thi Cuối Khóa Tất cả Video

Bài Thi Giữa Khoá Lớp Ngữ Điệu

Đoạn clip này là bài thi giữa kỳ của các học viên lớp “Attractive Accent” sau hơn nửa chương trình học tại Phát Âm Hay. Trong bài thi, các bạn cần phải thể hiện các tiêu chí sau: Phát Âm (Pronunciation): Phát âm rõ ràng, chính xác và dễ nghe Ngữ Điệu (Intonation): Giọng với ngữ điệu theo giọng Mỹ, lên xuống trầm bổng như nhạc và thu hút người nghe Nối Âm (Liaison): Có khả năng sử dụng kỹ thuật nối âm để làm cho câu nói trôi chảy, mượt mà và không bị đứt quãng. Nhắm mắt lại phải nghe được bài nói chảy như một dòng suối Sau đây là nguyên văn bài “Sick in India” lấy từ sách “Effortless English” của thầy A.J. Hoge. ---oOo--- I'm in India, travelling by myself. It’s a great place and I love it. I arrive in a town called Jodhpur. Though I like the country, I have a big problem. I ate some bad food. Now my stomach is bad. Every day, my stomach gets worse. In the beginning, I only had nausea. I lost my appetite. But now I've got diarrhea and vomiting too. I feel terrible. old stone building However, I want to see Jodhpur, so I leave my hotel and walk into the city. The city is filled with old stone buildings. Some of the buildings are painted blue. I make my way to a huge hill in the middle of the city. On top of the hill is a big fort. I hail a cab to take me to the top of the hill. When I arrive, I walk around the fort. The views from the top are amazing. I can see the whole city. I'm walking when suddenly I get a sharp pain in my stomach. "Ohhh", I cry. I sit down. My skin is pale. I feel weak. A British tourist comes over and asks me, "Are you OK?" "No", I say. "I think I need to see a doctor". The British woman says, "I’ll help you... I'll take you to a doctor". We walk out of the fort and find a taxi. We tell the taxi driver, "Take us to the nearest hospital". The taxi driver looks at me and says, "You don't look good. You look very white- sort a like a ghost. You definitely need a doctor." He drives fast— down the hill, through the streets, to a small hospital. We go into the hospital. The British girl says, "He needs to see a doctor, he's very sick". The nurse gives me some papers and says, "Fill out these forms. Be sure to fill in all the information correctly". There are 78 pages to fill out. Each page has 67 blanks to fill in. "Oh my god", I say, "I'm too sick to do this. I want to see the doctor now". The nurse says, "You must fill out all the forms first!" I'm too sick to do it. So instead, I fall on the floor and act as if I'm having a seizure! I kick my legs, wave my arms, and yell really loud. The nurse says, "Oh my god." She runs and gets the doctor. They take me in a room and the doctor examines me. He says, "You'll be OK, but you can't eat any more Indian curries. You can only eat bananas and white rice". He gives me a big banana. I eat it and I'm very happy. My stomach feels much better. ---oOo--- Bạn muốn đăng ký khoá học Phát Âm hay Ngữ Điệu tại Phát Âm Hay, gọi ngay 0967 999 131 (Ms Diễm) hoặc click vào link bên dưới để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung chương trình học. Khoá Phát Âm: https://tuhoc.phatamhay.com/standard-pronunciation/ Khoá Ngữ Điệu: https://tuhoc.phatamhay.com/attractive-accent/

Đoạn clip này là bài thi giữa kỳ của các học viên lớp “Attractive Accent” sau hơn nửa chương trình học tại Phát Âm Hay.

Trong bài thi, các bạn cần phải thể hiện các tiêu chí sau:

  1. Phát Âm (Pronunciation): Phát âm rõ ràng, chính xác và dễ nghe
  2. Ngữ Điệu (Intonation): Giọng với ngữ điệu theo giọng Mỹ, lên xuống trầm bổng như nhạc và thu hút người nghe
  3. Nối Âm (Liaison): Có khả năng sử dụng kỹ thuật nối âm để làm cho câu nói trôi chảy, mượt mà và không bị đứt quãng. Nhắm mắt lại phải nghe được bài nói chảy như một dòng suối

Sau đây là nguyên văn bài “Sick in India” lấy từ sách “Effortless English” của thầy A.J. Hoge.

—oOo—

I’m in India, travelling by myself. It’s a great place and I love it. I arrive in a town called Jodhpur. Though I like the country, I have a big problem.  I ate some bad food. Now my stomach is bad. Every day, my stomach gets worse. In the beginning, I only had nausea. I lost my appetite. But now I’ve got diarrhea and vomiting too. I feel terrible.

old stone building

However, I want to see Jodhpur, so I leave my hotel and walk into the city. The city is filled with old stone buildings. Some of the buildings are painted blue. I make my way to a huge hill in the middle of the city. On top of the hill is a big fort. I hail a cab to take me to the top of the hill.  When I arrive, I walk around the fort. The views from the top are amazing. I can see the whole city. I’m walking when suddenly I get a sharp pain in my stomach.

“Ohhh”, I cry.

I sit down. My skin is pale. I feel weak.

A British tourist comes over and asks me, “Are you OK?”

“No”, I say. “I think I need to see a doctor”.

The British woman says, “I’ll help you… I’ll take you to a doctor”.

We walk out of the fort and find a taxi.

We tell the taxi driver, “Take us to the nearest hospital”.

The taxi driver looks at me and says, “You don’t look good. You look very white- sort a like a ghost. You definitely need a doctor.”

He drives fast— down the hill, through the streets, to a small hospital. We go into the hospital.

The British girl says, “He needs to see a doctor, he’s very sick”.

The nurse gives me some papers and says, “Fill out these forms. Be sure to fill in all the information correctly”.

There are 78 pages to fill out. Each page has 67 blanks to fill in.

“Oh my god”, I say, “I’m too sick to do this. I want to see the doctor now”.

The nurse says, “You must fill out all the forms first!”

I’m too sick to do it. So instead, I fall on the floor and act as if I’m having a seizure! I kick my legs, wave my arms, and yell really loud.

The nurse says, “Oh my god.” She runs and gets the doctor. They take me in a room and the doctor examines me.

He says, “You’ll be OK, but you can’t eat any more Indian curries. You can only eat bananas and white rice”.

He gives me a big banana. I eat it and I’m very happy. My stomach feels much better.

—oOo—

Bạn muốn đăng ký khoá học Phát Âm hay Ngữ Điệu tại Phát Âm Hay, gọi ngay 0967 999 131 (Ms Diễm) hoặc click vào link bên dưới để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung chương trình học.

Khoá Phát Âm: https://tuhoc.phatamhay.com/standard-pronunciation/

Khoá Ngữ Điệu: https://tuhoc.phatamhay.com/attractive-accent/

500x100

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: