Bài Học Phát Âm Tất cả Video

25 Từ Phổ Biến Hay Bị Phát Âm Sai

“English is a crazy language”. Tiếng Anh là ngôn ngữ thật điên rồ. Và đúng như vậy, đặc biệt khi nói về phát âm tiếng Anh. Trong clip này mình sẽ nói về 25 từ hay bị phát âm sai và mọi người cố gắng tập theo cho đúng nhé. https://www.youtube.com/watch?v=dpK0eJhzZ44

“English is a crazy language”. Tiếng Anh là ngôn ngữ thật điên rồ. Và đúng như vậy, đặc biệt khi nói về phát âm tiếng Anh. Trong clip này mình sẽ nói về 25 từ hay bị phát âm sai và mọi người cố gắng tập theo cho đúng nhé.

— danh sách từ hay phát âm sai—

1 marketing
2 gain
3 time
4 product (n)
5 technology
6 great
7 will
8 pay
9 introduction
10 car
11 sale vs sell
12 basic
13 educate
14 distribution
15 vehicle
16 small
17 answer
18 question
19 other
20 many
21 book
22 help
23 make
24 decision
25 successful
26 author
27 department

⭐ FACEBOOK: http://facebook.com/phatamhay

⭐ YOUTUBE: www.youtube.com/c/phatamhay

⭐ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ: home.phatamhay.com/bai-hoc-mien-phi

⭐ THÔNG TIN VỀ KHÓA PHÁT ÂM VÀ NGỮ ĐIỆU: home.phatamhay.com

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: