Bài Học Nối Âm Tất cả Video

Liaison: Nối âm D + T/Y = J /dʒ/

Đối với 2 từ liên tiếp nhau, nếu từ đầu kết thúc là chữ D và chữ tiếp theo bắt đầu bằng chữ U hoặc Y, chúng ta nối lại và đọc thành âm J /dʒ/

Hôm nay chúng ta học tiếp phần nối âm với quy tắc thứ 2. Quy luật này không phải bạn nào cũng biết.

  1. Đối với 2 từ liên tiếp nhau, nếu từ đầu kết thúc là chữ D và chữ tiếp theo bắt đầu bằng chữ U hoặc Y, chúng ta nối lại và đọc thành âm J /dʒ/
  2. Trong một chữ nếu có chữ D và ngay sau đó là chữ U hoặc Y, chúng ta nối âm và đọc thành âm J /dʒ/

Chúng ta cùng đọc các chữ sau đây nhé

gradual          education           schedule            procedure         graduation        individual

Did you?        Could you?          Would you?       Should you?

Bài có liên quan là nối âm T + U/Y = CH

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: