Bài Học Ngữ Điệu

Ngữ Điệu Khi Thông Tin Chưa Kết Thúc

Ngữ điệu chính là cách chúng ta lên giọng hay xuống giọng ở một câu để diễn tả cảm xúc của người nói. Trong tiếng Anh, ngữ điệu rất quan trọng và cần được thể hiện giống như một dòng nhạc, một dòng suối chảy êm diệu và lưu loát.

Ngữ điệu chính là cách chúng ta lên giọng hay xuống giọng ở một câu để diễn tả cảm xúc của người nói. Trong tiếng Anh, ngữ điệu rất quan trọng và cần được thể hiện giống như một dòng nhạc, một dòng suối chảy êm diệu và lưu loát.

Tiếp theo bài học tại phần 1:

https://tuhoc.phatamhay.com/2016/12/18/intonation-with-unfinished-thoughts/

Trong phần 1, chúng ta học ngữ điệu khi diễn đạt thông tin tại một mệnh đề chưa kết thúc. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tập trung vào trạng từ giới thiệu, và tất nhiên những trạng từ này có thông tin chưa kết thúc.

intonation-2

Nguyên tắc nói chung là:
(1) Giọng nâng lên thành dấu ngã trong tiếng Việt khi muốn điễn đạt một đoạn có thông tin chưa kết thúc.
(2) Khi thông tin đã kết thúc rồi, hạ giọng xuống ngay giúp dấu chấm.

Chúc các bạn học vui, nếu bạn có thắc mắc gì thì liên hệ với Ms. Diễm tại diemle@phatamhay.com hoặc facebook tại fb.com/phatamhay nhé.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: