Tất cả Video

Bài Kiểm Tra Cuối Khóa Tại Phát Âm Hay – Huế Tiên

Huế Tiên - một cô gái dù luôn bận rộn với công việc vẫn cố gắng tham gia khóa học tại Phát Âm Hay. Đối với Huế Tiên, tiếng Anh là công cụ, là đòn bẩy, hành trang vững chắc trong công việc hiện tại và tương lại. Phát Âm Hay luôn hy vọng Tiên sẽ luôn nhớ những điều đã được học và chia sẻ để luyện tập, thực hành dù khóa học kết thúc. Đây là kết quả sau  khóa học Standard Pronunciation kéo dài 4 tháng của bạn Huế Tiên.

Huế Tiên – một cô gái dù luôn bận rộn với công việc vẫn cố gắng tham gia khóa học tại Phát Âm Hay. Đối với Huế Tiên, tiếng Anh là công cụ, là đòn bẩy, hành trang vững chắc trong công việc hiện tại và tương lại. Phát Âm Hay luôn hy vọng Tiên sẽ luôn nhớ những điều đã được học và chia sẻ để luyện tập, thực hành dù khóa học kết thúc.

Đây là kết quả sau  khóa học Standard Pronunciation kéo dài 4 tháng của bạn Huế Tiên.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: