Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Pronunciation – /ər/ ending in Doctor Weather

Phát Âm Hay hôm nay sẽ chia sẻ cách đọc phần đuôi cuối /ər/ trong những chữ như doctor, weather… Chúng ta thường hay có thói quen bỏ âm /r/ ở cuối chữ nên những âm như Doctor hay Weather thay vì được đọc là /ˈdɑːktər/ hay /ˈweðər/ thì lại bị đọc mất âm /r/ thành /ˈdɑːktə/ hay /ˈweðə/. Để tránh những lỗi sai này, mình sẽ phải nhớ đọc âm /ər/ này thật rõ. Mình sẽ tách ra thành 2 phần cho dễ: /ə/ và /r/. /ə/ đọc như đọc chữ ơ trong tiếng Việt /r/ đọc thật mạnh bằng cách (1) chu miệng (2) hở răng sơ sơ (3) thụt lưỡi thật sau vào bên trong Chúng ta sẽ cùng đọc các ví dụ sau để mình họa cho rõ Her                  Mother             Winner             Doctor             Actor Tractor            Insecure          Culture             Occur Grammar        Collar Để nhận những video dạy học miễn phí hoặc tham gia các khóa học phát âm tại Phát Âm Hay, hãy liên hệ với chúng tôi tại phatamhay.com hoặc fb.com/phatamhay.

 

Phát Âm Hay hôm nay sẽ chia sẻ cách đọc phần đuôi cuối /ər/ trong những chữ như doctor, weather…

Chúng ta thường hay có thói quen bỏ âm /r/ ở cuối chữ nên những âm như Doctor hay Weather thay vì được đọc là /ˈdɑːktər/ hay /ˈweðər/ thì lại bị đọc mất âm /r/ thành /ˈdɑːktə/ hay /ˈweðə/.

Để tránh những lỗi sai này, mình sẽ phải nhớ đọc âm /ər/ này thật rõ. Mình sẽ tách ra thành 2 phần cho dễ: /ə/ và /r/.

/ə/ đọc như đọc chữ ơ trong tiếng Việt

/r/ đọc thật mạnh bằng cách (1) chu miệng (2) hở răng sơ sơ (3) thụt lưỡi thật sau vào bên trong

Chúng ta sẽ cùng đọc các ví dụ sau để mình họa cho rõ

Her                  Mother             Winner             Doctor             Actor

Tractor            Insecure          Culture             Occur

Grammar        Collar

Để nhận những video dạy học miễn phí hoặc tham gia các khóa học phát âm tại Phát Âm Hay, hãy liên hệ với chúng tôi tại phatamhay.com hoặc fb.com/phatamhay.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: