Tất cả Video Từ Vựng

Phân biệt achieve, accomplish và attain

Trong khi học nói hay học viết, có lẽ bạn từng gặp phải trường hợp nhìn một chữ không biết phải sử dụng như thế nào hay phát âm sao cho hay. Hôm nay Phát Âm Hay sẽ giúp bạn phân biệt cách sử dụng những chữ tuy thông dụng nhưng không phải lúc nào mình cũng dùng đúng. Nhóm từ hôm nay là những từ chỉ việc hoàn thành, đạt được một thành tích hay công việc nào đó. 1. Achieve /əˈtʃiːv/ "Achieve" là một động từ với một số điểm chú ý trong phát âm bao gồm nguyên âm /i:/ và âm cuối /v/. "Achieve" nghĩa là đạt được một tiêu chuẩn hay mục tiêu, đặc biệt là việc phải trải qua một khoảng thời gian. Ví dụ: She eventually achieved her goal of becoming a professor. (Longman Dictionary) Cuối cùng cô ấy cũng đã đạt được mục tiêu trở thành một giảng viên. Danh từ của "achieve" là "achievement". 2. Accomplish /əˈkʌmplɪʃ/ "Accomplish" với phát âm để ý âm cuối là âm /sh/ nặng với môi chu nhẹ ra phía trước và đầu lưỡi hơi cong lên. "Accomplish" là một động từ với nghĩa tương tự như "achieve", nhưng "accomplish" tạo cho người dùng một cảm giác thành công, phấn khởi, phấn chấn. Ví dụ: That's it. Mission accomplished (= we have done what we aimed to do). (Oxford dictionary) Một nhiệm vụ khá khó khăn đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Tính từ là "accomplished" dùng để diễn tả một người có kỹ năng, khả năng xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó. Danh từ là "accomplishment". Ví dụ: She is an accomplished pianist. Cô ấy là một nghệ sĩ piano xuất sắc. 3. Attain /əˈteɪn/ "Attain" là một động từ với việc phát âm để ý ở nguyên âm /ei/. "Attain" nghĩa là đạt được một tiêu chuẩn nhất định nào đó, và từ này dùng khi có sự so sánh hay phép đo lường để thấy được sự khác biệt. Ví dụ: Most of our students attained five 'A' grades in their exams. (Oxford) Hầu hết các học trò của chúng ta đạt được năm điểm "A" trong kỳ thi của họ. Danh từ của "attain" là "attainment". Một từ ít trang trọng hơn từ "attain" là động từ "get". Việc sử dụng từ hay cách phát âm đúng sẽ giúp cho người nghe dễ hiểu và cũng làm cho các bạn học tiếng Anh trở nên tự tin hơn khi sử dụng. Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

Trong khi học nói hay học viết, có lẽ bạn từng gặp phải trường hợp nhìn một chữ không biết phải sử dụng như thế nào hay phát âm sao cho hay. Hôm nay Phát Âm Hay sẽ giúp bạn phân biệt cách sử dụng những chữ tuy thông dụng nhưng không phải lúc nào mình cũng dùng đúng.

Nhóm từ hôm nay là những từ chỉ việc hoàn thành, đạt được một thành tích hay công việc nào đó.

1. Achieve /əˈtʃiːv/

“Achieve” là một động từ với một số điểm chú ý trong phát âm bao gồm nguyên âm /i:/ và âm cuối /v/. “Achieve” nghĩa là đạt được một tiêu chuẩn hay mục tiêu, đặc biệt là việc phải trải qua một khoảng thời gian.

Ví dụ:

She eventually achieved her goal of becoming a professor. (Longman Dictionary)

Cuối cùng cô ấy cũng đã đạt được mục tiêu trở thành một giảng viên.

Danh từ của “achieve”“achievement”.

2. Accomplish /əˈkʌmplɪʃ/

“Accomplish” với phát âm để ý âm cuối là âm /sh/ nặng với môi chu nhẹ ra phía trước và đầu lưỡi hơi cong lên. “Accomplish” là một động từ với nghĩa tương tự như “achieve”, nhưng “accomplish” tạo cho người dùng một cảm giác thành công, phấn khởi, phấn chấn.

Ví dụ:

That’s it. Mission accomplished (= we have done what we aimed to do). (Oxford dictionary)

Một nhiệm vụ khá khó khăn đã được hoàn thành một cách xuất sắc.

Tính từ là “accomplished” dùng để diễn tả một người có kỹ năng, khả năng xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó. Danh từ là “accomplishment”.

Ví dụ:

She is an accomplished pianist. Cô ấy là một nghệ sĩ piano xuất sắc.

3. Attain /əˈteɪn/

“Attain” là một động từ với việc phát âm để ý ở nguyên âm /ei/. “Attain” nghĩa là đạt được một tiêu chuẩn  nhất định nào đó, và từ này dùng khi có sự so sánh hay phép đo lường để thấy được sự khác biệt.

Ví dụ:

Most of our students attained five ‘A’ grades in their exams. (Oxford)

Hầu hết các học trò của chúng ta đạt được năm điểm “A” trong kỳ thi của họ.

Danh từ của “attain”“attainment”. Một từ ít trang trọng hơn từ “attain” là động từ “get”.

Việc sử dụng từ hay cách phát âm đúng sẽ giúp cho người nghe dễ hiểu và cũng làm cho các bạn học tiếng Anh trở nên tự tin hơn khi sử dụng.

Hy vọng bài viết nho nhỏ này của Phát Âm Hay sẽ tạo động lực cho các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh của mình.

 

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: