Tất cả Video

Lớp Đồng Hành 01

Học bổng Phát Âm Hay dành cho các bạn sinh viên Đồng Hành đã được bắt đầu vào ngày 25/02/2017 với khóa đầu tiên 01. Các bạn sinh viên học rất hăng say và nhiệt tình. Với nhiệt huyết và tuổi trẻ, chúng tôi tin chắc các bạn sẽ nói tiếng Anh giỏi trong một tương lai không xa.

Học bổng Phát Âm Hay dành cho các bạn sinh viên Đồng Hành đã được bắt đầu vào ngày 25/02/2017 với khóa đầu tiên 01.

Các bạn sinh viên học rất hăng  say và nhiệt tình. Với nhiệt huyết và tuổi trẻ, chúng tôi tin chắc các bạn sẽ nói tiếng Anh giỏi trong một tương lai không xa.

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: