Bài Học Phát Âm Tất cả Video

Thử đọc 2 câu ngắn với âm /R/

Hôm nay chúng ta cùng tập đọc câu 1. Take the stairs in case of fire. 2. The employer is hiring and firing.

Như trong đoạn clips trước, chúng ta học cách đọc âm R gồm 2 bước
(1) Chu miệng ra
(2) Thụt lưỡi sau vào bên trong

Hôm nay chúng ta cùng tập đọc câu
Take   the    stairs   in     case    of     fire
/teik/  /ðə/  /sterz/ /in/    /keis/ /əv/  /faɪr/
The employer    is      hiring       and       firing
/ði/ /ɪmˈplɔɪər/ /iz/ /haɪring/ /ænd/ /faɪring/

Bình luận ngay nhé!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: